17.png

כביסת

חוויות

במשימה הקודמת למדתם איך לזהות טורדנים, ואפילו עשיתם זאת כמה פעמים כדי להיהפך ממש מקצועיים בזה. אבל האמת היא שטורדנים הם לא הדברים היחידים שמסתובבים לנו בראש ובגוף, והיום אני אלמד אתכם איך להפריד בין כל החוויות השונות שלכם,
תהליך שאני קוראת לו "כביסת חוויות".
כביסת חוויות היא השלב הראשוני בציד, ונעשית במקביל לזיהוי הטורדן. באמצעות הכביסה ניתן לגלות את הטורדנים, הרגשות והתחושות שתוקפים אותנו (התהליך שבו טורדנים, רגשות ותחושות תוקפים ביחד נקרא "מתקפה משולבת", ראו בטורדנופדיה). דרך ההפרדה של החוויות אנחנו יכולים להתביית על כל אחת מהן ולהכין את עצמנו למתקפה נגדית. בספרי "ציידת המחשבות" בפרק שתיים, אני מראה לדודו ולשאר הילדים איך מבצעים כביסת חוויות. אתם מוזמנים לקרוא את הפרק כדי להבין את התהליך לעומק.
קראתם את הפרק? מעולה! עכשיו אני אלמד גם אתכם איך לעשות כביסת חוויות:
כמו במשימה הקודמת של זיהוי טורדן, גם כביסת חוויות היא מיומנות נרכשת, ונדרשים מספר תרגולים עד שמגיעים לרמה מקצועית באמת. לכן אני מציעה שבשלושת הימים הקרובים תתרכזו במשימה הנוכחית.
 
בשלושת הימים הקרובים בצעו כביסת חוויות על אחת המתקפות המשולבות שעברתם בשבוע האחרון, כדי לתרגל את הזיהוי וההפרדה של חוויות שונות: טורדנים, רגשות ותחושות גופניות.
 
זכרו שכל כביסת חוויות קשורה תמיד למצב לא נעים בו הייתם – לכן כשאתם מבצעים את הכביסה, נסו לדמיין את המצב באופן מפורט, ואז יהיה לכם קל יותר לזהות את הרגשות, התחושות והטורדנים שהיו בו.
 
בהצלחה!
סיימתם שלושה ימים של תרגול בכביסת חוויות? אתם מוכנים לשלב הבא.

 © כל הזכויות שמורות לעופר כהן על התוכן ולרותם יראקצ'י על העיצוב והאיורים