17.png

מספור

רגשות ותחושות

בשתי המשימות האחרונות התחלתם לזהות ולמיין את החוויות השונות שמתרחשות אצלכם בזמן מתקפה טורדנית. היום אנחנו נחדד את יכולת המיון הזו דרך למידה של כלי חדש – כלי המספור. בעזרת הכלי הזה תוכלו לדעת באופן מדויק לא רק איזו חוויה אתם מרגישים (האם זה רגש, תחושה או טורדן) אלא גם כמה אתם מרגישים אותה.
בדרך כלל כדי למספר אני משתמשת בכוונת הממספרת – כלי שנמצא על המכסחת (הרובה שלי שאיתו אני צדה טורדנים, אם אתם לא יודעים מה זה תבדקו בטורדנופדיה). גם אם אין לכם מכסחת זה לא נורא, אתם יכולים לתרגל בעזרת השיטה הבאה:
במשימה הבאה שלכם נלמד איך למספר טורדנים.

 © כל הזכויות שמורות לעופר כהן על התוכן ולרותם יראקצ'י על העיצוב והאיורים