top of page
17.png

איזה יופי!

יש לכם שוליה!

עכשיו חשוב שתעדכנו את השוליה שלכם בכל מה שקורה לכם בהרפתקה.
כצעד ראשון, כדאי שתתנו לו או לה לקרוא את מה שעברתם עד לשלב הזה. אני מציעה לכם גם לעבוד ביחד מעכשיו – כשאתם ממשיכים את ההרפתקה פה באתר, קוראים משימות ומתקדמים, כדאי לעשות את זה עם השוליה. אם זה לא אפשרי, חשוב שתעדכנו את השוליה שלכם לאן הגעתם בכל פעם (למשל כשאתם נפגשים בערב, או בהודעה בטלפון) ושהוא או היא יקראו גם עד לאן שהגעתם.
עכשיו אני רוצה להראות לכם סימן חדש.
 
 
רואים את זה?
זהו סימן "שאלת שוליה". הסימן הזה אומר לכם לקחת הפסקה עם השוליה שלכם כדי לדון או לחשוב על משהו. לפעמים שאלות שוליה מגיעות בתוך משימות (כמו במשימה הבאה שלכם למטה), במקרים כאלה הן יכולות גם להסביר איך השוליה שלכם יכול לעזור לכם במשימה הנוכחית. במקרים כאלה, גם אם אתם לא עושים את זה בדרך כלל, חשוב שאת המשימה הזאת תעשו ביחד עם השוליה שלכם.
משימה 05
קביעת "זמן הרפתקה" משותף
זוכרים שבמשימה הראשונה שלכם הגדרתם עשר דקות ביום כ"זמן הרפתקה"? עכשיו המשימה שלכם היא למצוא זמן כדי לדבר עם השוליה שלכם. אם השוליה שלכם יכול להתפנות אליכם במהלך עשר הדקות שקבעתם להרפתקה שלכם, זה מצוין. ואם לא, כדאי שתחליפו את זמן ההרפתקה שלכם כדי שיתאים לשניכם.
 
              שאלת שוליה: מצאו עם השוליה שלכם "זמן הרפתקה" משותף.
 
קבעתם זמן משותף? מעולה!
את הסימן הזה אתם כבר מכירים, נכון? קחו לכם שני חיזוקים.
bottom of page